Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

Số sườn & số máy Vespa

Vị trí của số sườn & số máy:
Để giúp anh em dễ nhận biết số sườn, số máy và kiểm tra đời xe, tôi đưa ra một số thông tin trích từ scooterhelp.

1. Khung lớn, cốp trái rời:
 phổ biến nhất là dòng T5 & PX, ngoài ra còn có dòng xe đua như SS hay Rally, với cốp trái có thể tháo rời dễ dàng như cốp phải.


* Vespa 180 SS (VSC1T)
* Vespa Rally 180 (VSD1T)
* Vespa Rally 200 elec (VSE1T)
* Vespa P150X (VLX1T)
* Vespa P150S (VBX1T)
* Vespa P200E (VSX1T)
* Vespa PX200E (VSX1T)
* Vespa 125 TS (VNL3T)
* Vespa P125X (VNX1T)
* Vespa PX125E (VNX2T)
* Vespa T5 (VNX5T) 
2. Khung nhỏ: phổ biến và dễ nhận biết nhất là dòng mini 50cc, ngoài ra còn có các model khác như PK, Primavera, dòng xe đua SS90,...

* Vespa 50N (V5AIT)
* Vespa 50R (V5AIT)
* Vespa 50L (V5AIT)
* 50 Special (V5A2T)
* 50 Special (V5B1T)
* 50 Special (V5B3T)
* 50 Elestart (V5A3T)
* 50 Elestart (V5B2T)
* 50 Elestart (V5B4T)
* 50 S (V5SAIT)
* 50 SS (V5SS1T)
* 50 Sprinter (V5SS2T)
* PK50 (V5X1T)
* PK50S (V5X2T)
* PK50s Elestart (V5X2T)
* Vespa 90 (V9A1T)
* 90SS (V9SS1T)
* 90R (V9SS2T)
* 100 (V9B1T)
* 100 Sport (V9B1T)
* Vespa125 (VMA1T)
* Vespa125 Primavera (VMA2T)
* Vespa125 Primavera ET3 (VMB1T)
* PK125 (VMX1T)
* PK125S (VMX5T)
* PK125S Elestart (VMX5T) 
3. Khung lớn, cốp trái liền: chủ yếu là dòng thập niên 60 & 70 với cốp trái được bắt ốc dính liền vào sườn xe. Đa số dòng xe phổ thông thuộc loại này, như Standard, Super, Sprint.

* Vespa125 (VNA1T)
* Vespa125 (VNA2T)
* Vespa125 (VNB1T)
* Vespa125 (VNB2T)
* Vespa125 (VNB3T)
* Vespa125 (VNB4T)
* Vespa125 (VNB5T)
* Vespa125 (VNB6T)
* Vespa125 Super (VNC1T)
* Vespa125 GT (VNT)
* Vespa125 GT (VNL1T)
* Vespa125 GT (VNL2T)
* Vespa125 GTR (VNL2T)
* Vespa 150 (VBA1T)
* Vespa 150 (VBB1T)
* Vespa 150 (VBB2T)
* Vespa 150 Super (VBC1T)
* Vespa 150 GL (VGL1T)
* Vespa 150 GL (VGLA1T)
* Vespa 150 GL (VGLB1T)
* Vespa 150 GL (VLA1T)
* Vespa 150 Sprint (VLB1T)
* Vespa 150 Sprint V (VLB1T) 
4. Dòng "mổ bụng": chủ yếu là dòng thập niên 50, với bình xăng con nằm giữa, có cửa sổ mở.

* Vespa125 (V1T-V15T)
* Vespa125 (V30T-V33T)
* Vespa125 (VM1T)
* Vespa125 (VM2T)
* Vespa125 (VN1T)
* Vespa125 (VN2T)
* Vespa 150 (VL1T)
* Vespa 150 (VL2T)
* Vespa 150 (VL3T)
* Vespa 150 (VB1T)
* Vespa GS 150 (VS1T)
* Vespa GS 150 (VS2T)
* Vespa GS 150 (VS3T)
* Vespa GS 150 (VS4T)
* Vespa GS 150 (VS5T) Vespa

Bài đăng lại từ VespaFriends

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét